Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Κιστίδες

Οικογένεια Αγγειόσπερμων Δικοτυλήδονων φυτών στην οποία ανήκουν οι λαδανιές. Φυτρώνουν κυρίως στις παραμεσόγειες χώρες.

Τα κυριότερα γένη είναι: Cistus, Helianthemum, Fumana, Tuberaria.

Είδη που περιγράφονται στο φυτολόγιο:

Λαδανιά DSCN7087, Ακίσσαρος Cistus salvifolius, Φουμάνα DSCN3057

Δείτε και τη συλλογή στο site του Guenther

Share