Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

4 Λέχαιον

Αρχαίες ιστορίες

Το Λέχαιον ήταν το ένα από τα 2 λιμάνια που άραζαν τα καράβια περιμένοντας να περάσουν τη Δίολκο (ετοιμάζεται άλλο άρθρο). Το άλλο λιμάνι ηταν στις Κεχραιές.

Share

You must be logged in to post a comment.