Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla cinerea (Motacillidae)

Φωτο: Γιάννινα, Κόρινθος

Share

You must be logged in to post a comment.