Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Index

Superdivision: Pteridophyta

Class: Pteridopsida

Family: Polypodiaceae(Pteridium aquilinum, Ceterah officinarum)

Division: Gymnospermae

Class: Pinopsida

Family: Pinaceae (Pinus)
Family: Cupressaceae (Cupressus, Juniperus)

Division: Angiospermae

Class: Monocotyledonaceae

Family: Poaceae (Avena, Lagurus, Echinochloa, Triticum, Arundo, Cynodon, Gynerium, Briza maxima, Zea mays, Sorghum halepense)
Family: Amaryllidaceae (Narcissus, Agave, Pancratium maritimum)
Family: Araceae (Arisarum, Arum, Dracunculus)
Family: Aricaceae (Phoenix, Washinghtonia)
Family: Iridaceae ( Iris inquigularis, Iris florentina, Gladiolus palustris, Crocus sp., Iris attica, Romulea linaresii, Gynandriris sisyrinchium, Iris pseudacorus)
Family: Juncaceae (Juncus maritimus)
Family: Liliaceae (Ornithogalum, Urginea, Asparagus acutifolius, Allium sepa Allium sp. (weed), Allium sp. (decorative), Allium sativum, Asphodelus, MuscariLilium, Smilax, Asparagus plumosus, Aloe vera, Colchicum cupanii, Fritilaria graeca, Gagea graeca, Asphodeline)
Family: Orchids (Barlia robertiana, Ophrys iricolor, Ophrys tenthredinifera, Ophrys ferrum-equinum, Orchis papillionaceae, Serapia orientalis, Orchis quadripunctata, Ophrys phryganae)

Class: Dicotyledonaceae

Family: Acanthaceae (Justicia, Acanthus spinosus)
Family: Aizoaceae (Lampranthus)
Family: Amaranthaceae (Amaranthus)
Family: Anacardiaceae (Pistacia lentiscus, Pistacia vera, Pistacia terebinthus, Cotinus coggygria)
Family: Apiaceae (Petroselinum, Foeniculum, Tordylium, Daucus, Ferula, Scandix, Crithmum, Smyrnium olusatrum, Eryngium, Coriandrum, Conium, Thapsia garganica)
Family: Apocynaceae (Nerium oleander, Vinca rosea, Vinca major variegata)
Family: Araliaceae (Schefflera arboricola, Hedera helix)
Family: Asclepiadaceae (Cynanchum acutum, Hoya carnosa)
Family: Asteraceae (Chrysanthemum, Matricaria, Cichorium, Silybum, Artemisia absinthium, Tagetes, Calendula, Anthemis, Tragopogon, Scolymus, Sonchus, Helianthus, CynaraPallenis, Reichardia, Helichrysum, Echinops, Conyza, Crupina, Senecio cineraria, Chondrilla juncea, Ditrichia viscosa, Lactuca serriola, Lactuca sativa, Bellis, Cirsium, Picris, Hypochaeris sp., Senecio vulgaris, Scorzonera crocifolia, Centauria raphanina, Crepis rubra, Cardopatium, Taraxacum, Ptilistemon chamaepeuce, Stevia rebaudiana bertoni, Otanthus maritimus, Filago pygmaea, Carduus pycnocephalus, A.millefolium, Silybum marianum, Atractylis cancellata, Asteriscus aquaticus)
Family: Bigoniaceae (Jacaranda mimosifolia)
Family: Boraginaceae (Heliotropium, Anchusa, Onosma, Alkanna, Echium, Cerinthe major, Cynoglossum, Borago officinalis)
Family: Brassicaceae (Matthiola, Malcolmia, Sinapis, Eruca, Lepidium, Capsella bursa-pastoris, Cardamine, Brassica oleracea subsp. capitataBrassica oleracea subsp. italica, Biscutella didyma, Sisymbrium irio, Erysimum corinthium, Erysimum cheiri)
Family: Buxaceae (Buxus)
Family: Cactaceae (Opuntia ficus-indica)
Family: Campanoulaceae (Campanoula)
Family: Capparaceae(Capparis)
Family: Caprifoliaceae (Viburnum, Sambucus, Lonicera)
Family: Caryofyllaceae (Silene, Cerastium, Stellaria media, Dianthus deltoides, Paronychia capitata, Dianthus sp.)
Family: Chenopodiaceae (Salsola soda & Salsola kali, Chenopodium, Spinacia)
Family: Cistaceae (Cistus incanus, Cistus salvifolius, Fumana thymifolia)
Family: Commelinaceae (Tradescantia)
Family: Comvolvulaceae (Convolvulus, Ipomea)
Family: Cornaceae (Cornus mas)
Family: Crassulaceae (Sedum littoreum, Umbilicus horizontalis)
Family: Cucurbitaceae (Ecballium, Cucurbita pepo, Luffa aegyptiaca, Citrullus lanatus, Cucumis melo)
Family: Dioscoraceae (Tamus communis)
Family: Dipsacaceae (Knautia, Lomelosia)
Family: Euphorbiaceae (Euphorbia pulcherrima, Euphorbia seguierana, Ricinus, Mercurialis annua)
Family: Ericaceae (Arbutus unedo, Erica manipuliflora)
Family: Fabaceae
Subfamily: Mimosaceae (Robinia, Acacia farnesiana, Albizia julibrissin, Mimosa sp.)
Subfamily: Papillionaceae (Spartium, Vicia sativaVicia faba, Trifolium, Medicago, Psoralea, Lotus, Phaseolus, Trigonella, Calicotome villosa, Retama monosperma, Anthyllis vulnerariaAnthyllis hermanniae, Melilotus, Ononis repens, Genista acanthoclada, Lathyrus sphaericus, Coronilla, Scorpiurus muricatus)
Subfamily: Caesalpinieae (Ceratonia, Cercis, Parkinsonia, Cassia sp.)
Family: Fagaceae (Quercus)
Family: Frankeniaceae (Frankenia hirsuta)
Family: Geraniaceae (Geranium, Erodium, Pelargonium sp., Pelargonium odoratissimum)
Family: Globulariaceae (Globularia alypum)
Family: Hypericaceae (Hypericum triquetrifolium)
Family: Juglandaceae (Juglans regia)
Family: Lamiaceae (Mentha sp., Ocimum, Salvia, Origanum sp., Thymus, Rosmarinus, Origanum majorana, Phlomis, Ballota, Mentha pulegium, Melissa, Lavandula, Origanum dictamnus, Lamium moschatum, Micromeria nervosa, Lamium amplexicaule, Prassium majus, Teucrium chamaedrys, Teucrium polium, Satureja thymbra, Acinos sp.)
Family: Lauraceae (Laurus)
Family: Linaceae (Linum bienne)
Family: Lythraceae (Lythrum salicaria)
Family: Malvaceae (Malva, Hibiscus rosa-sinensis, Hibiscus esculentus, Lavatera arborea, Lavatera maritima & L.cretica, Corchorus olitorius, Brachychiton)
Family: Meliaceae (Melia)
Family: Moraceae (Ficus carica)
Family: Myrtaceae (Myrtus communis, Callistemon laevis, Eucalyptus)
Family: Nyctaginaceae (Mirabilis jalapa, Bougainvillea)
Family: Nymphaeaceae (Nymphaea)
Family: Oleaceae (Olea, Jasminum, Jasminum sambac, Syringa, Ligustrum)
Family: Oxalidaceae (Oxalis)
Family: Orobanchaceae (Orobanche)
Family: Papaveraceae (Papaver, Fumaria, Glaucium flavum)
Family: Pittosporaceae (Pittosporum sinense)

Family: Plantaginaceae (Plantago)
Family: Platanaceae (Platanus)
Family: Plumbaginaceae (Limonium)
Family: Polygalaceae (Polygala myrtifolia)
Family: Polygonaceae (Rumex)
Family: Portulacaceae (Portulaca oleracea)
Family: Primulaceae (Cyclamen graecum, Anagallis arvensis)
Family: Punicaceae (Punica)
Family: Ranunculaceae (Anemone, Consolida, Ranunculus, Nigella, Ranunculus sprunerianus, Delphinium peregrinum, Clematis cirrhosa)
Family: Resedaceae (Reseda)
Family: Rhamnaceae (Ziziphus, Rhamnus)
Family: Rosaceae
Subfamily: Spiraeoideae
Subfamily: Rosoideae (Rosa sp., Rosa canina, Rubus, Sarcopeterium, Fragaria)
Subfamily: Maloideae (Cydonia oblonga, Eriobotrya, Pyracantha coccinea, Crataegus monogyna)
Subfamily: Prunoideae (Amygdalus, Prunus domestica, Armeniaca, Pyrus, Cerasus avium, Prunus cerasifera)
Family: Rutaceae (Citrus, Ruta graveolens)
Family: Rubiaceae (Galium, Gardenia)
Family: Santalaceae (Osyris alba)
Family: Scrophulariaceae (Verbascum, Veronica, Russelia, Bellardia trixago, Misopates orontium)
Family: Simaroubaceae (Ailanthus)
Family: Solanaceae (Solanum nigrum, Solanum elaegnifolium, Datura, Solanum tuberosum, Solanum melongena, Lycopersicon, Capsicum annuum, Μανδραγόρας, Άτροπος, Cestrum nocturnum, Nicotiana glauca)
Family: Tamaricaceae (Tamarix)
Family: Tiliaceae (Tilia sp.)
Family: Thymelaeaceae (Thymelaea)

Family: Urticaceae (Urtica, Parietaria judaica)
Family: Valerianaceae (Valeriana, Valerianella)
Family: Verbenaceae (Lippia, Vitex agnus-castus, Lantana, Verbena officinalis)
Family: Vitaaceae (Vitis vinifera, Parthenocissus)
Family: Zygophyllaceae(Tribulus)

Share