Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα

Οικογένεια Αγγειόσπερμων δικοτυλήδονων φυτών με χαρακτηριστικό γνώρισμα την, σε σκιάδιο, ταξιανθία τους. Τα μικρά άνθη, που συνήθως έχουν 5 πέταλα, μοιάζουν συχνά μεταξύ των γενών και κάνουν δύσκολη την αναγνώρισή τους. Επίσης πολλά παράγουν αιθέρια έλαια. Αρκετά καλλιεργούνται ως λαχανικά, αρτυματικά ή φαρμακευτικά.

Καλλιεργούμενα είδη είναι: το σέλινο, ο μαϊντανός DSCN6456, ο μάραθος DSCN1230, η καυκαλήθρα καυκαλήθρα, το καρότο DSCN9225, ο άνιθος, το γλυκάνισο, το κύμινο, ο κόλιαντρος DSCN0138.

Φαρμακευτικά: το Λεβιστικό το φαρμακευτικό (Levisticum officinale), η Αγγελική η αρχαγγελική (Angelica archangelica), το Πευκέδανον το φαρμακευτικό (Peucedanum officinale) κ.α.

Κυριότερα δηλητηριώδη φυτά: το Κώνειον το στικτόν (Conium maculatum) , η Κικούτα η τοξική (Cicuta virosa). Και τα 2 υπάρχουν αυτοφυή στην Ελλάδα.

Τέλος μερικά κοινά αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας είναι: ο νάρθηκας DSCN7073, το μυρώνι μυρώνι, το κρίταμο DSCN9999, το αγριοσέλινο Smyrnium olusatrum , η θαψιά DSCN3232, το μοσχάγκαθο  Eryngium campestre , το λαγοκύμινο DSCN4945 crop κ.α.

Δείτε και τον κατάλογο του Guenther.

Share