Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ορχείδες

Στην Ελλάδα απαντώνται πάνω από 100 είδη ορχιδεών αν εξαιρεθεί το γένος Ophrys που αριθμεί περίπου άλλα τόσα. Το άνθος τους αποτελείται από 3 σέπαλα, 2 πλευρικά και 1 ραχιαίο. Μπροστά στο τελευταίο 2 πέταλα καλύπτουν τα γεννητικά όργανα του άνθους, ενώ 1 τρίτο πέταλο, μεγαλύτερο και διαφορετικό απο τα άλλα, εκτείνεται εμπρός σχηματίζεται αυτό που ονομάζεται χείλος. Το χείλος προσδιορίζει την εικόνα του άνθος.

Στο φυτολόγιο περιγράφονται όσες ορχιδέες βρήκαμε στο Πόρτο Ράφτη: Μπότσκα Barlia robertiana, Μελισσάκι Ophrys iricolor (έτσι ονομάζονται τα περισσότερα είδη του γένους Ophrys), Σφηγκάκι Ophrys tenthredinifera, Ophrys ferrum-equinum DSCN4096, Ορχιδέα η πεταλουδόμορφη DSCN4183, Ορχιδέα η τετράστικτη DSCN9671, Ορχιδέα η γαλακτόχρους Απο φορεματάκι σκίζει. Απο πρόσωπο;.

Δείτε και την απίθανη συλλογή του Guenther: Ορχείδες (Orchidaceae \ Orchideen / Orchids)

Επισκεφθείτε επίσης το site του Ζήση Αντωνόπουλου «Ορχιδέες της Ελλάδας«.

Share