Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Juncaceae

Μοναδικός εκπρόσωπος που περιγράφεται στο φυτολόγιο: το Βούρλο Juncus maritimus

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Juncaceae, Binsengew?chse / Rushes

Share