Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σκροφουλαριίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται τα: Φλώμος DSCN8789, Σκυλάκι DSCN5846, Βερόνικα βερόνικα, Κοράλι DSCN6205, Αγριόλυκος Bellardia trixago, Άγριο σκυλάκι DSCN4432 mikri. Ψαρόχορτο (Σκροφουλάρια) DSCN3385 crop, Λινάρια DSCN8576 crop

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)

Share