Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Λεβάντα

Οικογένεια: Λαμιίδες ή Χειλανθή (Lamiaceae, Lippenbl?tler / Mints)
Λαβαντούλα η φαρμακευτική (Lavandula officinalis) ή Λαβαντούλα η στενόφυλλος (Lavandula [...]

Share

Λίμνη

Σε κάθε βιολογικό κήπο είναι απαραίτητη μια λίμνη. Αυξάνει τη βιοποικιλότητα και ως εκ τούτου την ισορροπία του [...]

Share