Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ευφορβιίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται τα: Ευφορβία Τα χαρακτηριστικά κυάθια, Σκαρόχορτο DSCN7379, Ρετσινολαδιά DSCN8302 mikri, και τα καλλωπιστικά Αλεξανδρινό Εικόνα0103, Χιονισμένο βουνό

Δείτε και τη συλλογή του  Guenther: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)

Share