Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Εφεδρίδες

Μοναδικός εκπρόσωπος στο φυτολόγιο, το είδος: Εφέδρα DSCN2370

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Εφεδρίδες (Ephedraceae, Meertr?ubchengew?chse / Joint Pines)

Share