Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Κυπαρισσίδες

(Κυπαρίσσι εδώ διακρίνονται και τα 2 υποείδη, Γιουνίπερος DSCN3465)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Κυπαρισσίδες (Cupressaceae, Zypressengew?chse / Cypresses)

Share