Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αγρωστίδες

Σ’ αυτήν την οικογένεια ανήκουν πολλά και χρήσιμα. Στο φυτολόγιο θα βρείτε περιγραφές για τα: Αγριοβρόμη DSCN8056, Αγριάδα DSCN0422, Καλαμπόκι DSCN7008, Σιτάρι DSCN9128, Λαγοουρά DSCN8033, Μουχρίτσα DSCN0126, Καλαμιά Arundo donax, Γυνέριο DSCN1169, Βρίζα DSCN4903

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Αγρωστίδες (Poaceae, S??gr?ser / Grasses)

Share