Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Παπαβερίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται τα:

Παπαρούνα DSCN5010, Καπνόχορτο Fumaria capreolata, Γλαύκιο DSCN3648

δείτε και τη συλλογή του Guenther.

Share