Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ρουβιίδες

Εξαπλώνονται κυρίως στις τροπικές περιοχές της γης και περιλαμβάνουν φυτά μεγάλης οικονομικής σημασίας όπως το καφεόδενδρο (καφές) και η κιγχόνη (απο όπου παίρνουμε το κινίνο).

Εδώ ανήκει και η γαρδένια DSCN7170. Στην χώρα μας υπάρχουν αυτοφυή το Γάλιο DSCN3130, που είναι γνωστό με το όνομα Κολλητσίδα, η Βαλάντια Valantia hispida και η Ρούβια η βαπτική (Rubia tinctorum) που είναι γνωστή με το όνομα ριζάρι.

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Ρουβιίδες (Rubiaceae, R?tegew?chse / Bedstraws)

Share