Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Εργαστηριακή άσκηση ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα λιπαρά οξέα που βρίσκονται μέσα στο λάδι αντιδρούν με το καυστικό νάτριο και δίνουν σαπούνι και νερό σύμφωνα με την [...]

Share

Σημειώσεις Βιοχημείας

Σχεδόν τα πάντα. Με λίγη Χημεία – τα βασικά – πολλή Βιολογία, και αρκετές εικόνες. Λίγο η σελιδοποίηση έχει χαλάσει…  Φτιάχτηκε για ένα μάθημα του ΤΕΛ που καταργήθηκε.

Σημειώσεις Βιοχημείας

Share