Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Πελαργός

Ciconia ciconia (Πελαργός ο γνήσιος)

Λευκοπελαργός (επισήμως) ή Λελέκι Φωτο: Μεσολόγγι

Share

You must be logged in to post a comment.