Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Βασικές εργαστηριακές ασκήσεις (αποστείρωση – σκεύη εργαστηρίου)

Βασικές ασκήσεις για το Ιατρικό – Βιολογικό εργ. ζύγιση, φυγοκέντρηση, αποστείρωση, μικροσκόπηση κ.α. (ανεξαρτήτως ύλης)

Αποστείρωση και σκεύη εργαστηρίου

Share