Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πευκίδες

ή Πινίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφεται μόνο το Πεύκο DSCN8390.

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Πευκίδες ή Πινίδες (Pinaceae, Kieferngew?chse / Pines)

Share