Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αποκυνίδες

Στην οικογένεια αυτή ανήκουν η Πικροδάφνη DSCN8743 (Nerium oleander), η Δαφνούλα DSCN9306 (Catharanthus roseus),η Βίνκα Vinca major (Vinca major). Στην οικογένεια επίσης ανήκει και το είδος Ραουφόλβια η οφιόδης (Rauwolfia serpentina) που είναι ιθαγενές της Ινδίας, της Κεϋλάνης και του Πακιστάν που καλλιεργείται γιατί απο τη ρίζα του εξάγεται το αλκαλοειδές ρεζερπίνη (αντιυπερτασικό)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Αποκυνίδες (Apocynaceae, Hundsgiftgew?chse / Periwinkles)

Share