Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ανακαρδιίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται τα: (Σχίνος DSCN7101, Φυστικιά Εικόνα0262, Χρυσόξυλο DSCN0307, Τραμιθιά DSCN0421)

Δείτε και τη συλογή του Guenther: Ανακαρδιίδες (Anacardiaceae, Sumachgew?chse / Sumachs).

Share