Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Σκουρκουρίτσα

Podarcis tauricus (Lacertidae)
Η ονομασία απο Ζάκυνθο. Το επιστημονικό είναι Γουστέρα του Ταύρου (δες και Γουστέρα Πελοποννήσου), μάλλον το υποείδος [...]

Share

Χελώνα

Testudo marginata ή graeca ή [...]

Share

Γουστέρα της Πελοποννήσου

Podarcis [...]

Share