Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Βοραγινίδες

(Ηλιοτρόπιο DSCN9505, Βοϊδόγλωσσα (Άγχουσα) Anchusa variegata, Ξυλόθρουμπος Onosma frutescens, Αλκάννα Alcanna orientalis, Κασσιδιάρης Echium italicum, Νερολάχανο Cerinthe retorta)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)

Share