Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Βαλτοκράτης

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Tripolium pannonicum παλαιότερη ονομασία Aster tripolium

Share

You must be logged in to post a comment.