Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Θηλαστικά (Mammals)

Γάιδαρος

Equus africanus asinus (Equidae)

Προς εξαφάνιση. Η εκτροφή του επιδοτείται. Το γάλα της γαιδούρας… πανάκριβο.

Share

You must be logged in to post a comment.