Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Κίσσα

Garrulus glandarius (Corvidae)

Φωτο: Καισαριανή

Share

You must be logged in to post a comment.