Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κοράλι

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες (Scrophulariaceae, Rachenbl?tler / Figworts)

Russelia equisetiformis ή juncea

Το γένος περιλαμβάνει αειθαλείς και φυλλοβόλους θάμνους με σωληνοειδή άνθη που προέρχονται από την Κεντρική Αμερική. Αναπτύσσονται σε θερμά κλίματα, σε ηλιόλουστες θέσεις και καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Φυτεύονται σε γλάστρες. Πολλαπλασιάζονται με διαίρεση και με μοσχεύματα.

Share

You must be logged in to post a comment.