Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αμυγδαλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Αμυγδαλή η κοινή (Amygdalus communis) ή Προύνος η γλυκειά (Prunus dulcia ή amygdalus)

Share

You must be logged in to post a comment.