Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κορομηλιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Προύνος η εμβόλιμος (Prunus insititia) ή Προύνος η οικιακή (δαμασκηνιά) υποείδος εμβόλιμος (Prunus Domestica ssp. insititia)

Share

You must be logged in to post a comment.