Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Γεράνια

Οικογένεια: Γερανιίδες (Geraniaceae, Storchschnabelgew?chse / Crane?s-Bills)

Μάλλον πρόκειται για ποικιλίες ή υβρίδια του γένους Πελαργόνιο (Pelargonium)

Share

You must be logged in to post a comment.