Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Οrobanchaceae

κν. λύκος. Αναγκαστικό παράσιτο. Τα σπέρματα για να βλαστήσουν πρέπει να βρεθούν κοντά στις ρίζες του φυτού-ξενιστή.

Οικογένεια: Οροβαγχίδες (Orobanchaceae, Sommerwurzgew?chse / Broomrapes)

Οροβάγχη η καρυοφυλλοειδής (Orobanche caryophyllacea)?

Άλλες φωτο για αντιπαραβολή: http://www.guenther-blaich.de/pflseite.php?par=Orobanche+pubescens&fm=pflfamla&abs=pfllst

Share

You must be logged in to post a comment.