Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ορνιθόγαλο

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)

Ornithogalum sp (μάλλον umbellatum) και Ornithogalum atticum και Ornithogalum arabicum


Share

You must be logged in to post a comment.