Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Νάρθηκας

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Φερούλα η κοινή (Ferula communis)

ή άρθηκας. Σε στέλεχος του φυτού αυτού, έκρυψε ο Προμηθέας τη φωτιά που έκλεψε από τον Όλυμπο και το έφερε στους ανθρώπους.


Share

You must be logged in to post a comment.