Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Ξυλόθρουμπος

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)

Onosma frutescens (Ξυλόθρουμπο τo λένε στη Κρήτη)

Φωτο: Ακροκόρινθος


Share

You must be logged in to post a comment.