Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μαλκόλμια (Αγριοβιολέτα)

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)

Malcolmia graeca, Malcolmia flexuosa και Malcolmia maritima

Τη M.graeca τη βρίσκεις στους γύρω λόφους και είναι ενδημικό της Ανατολικής Αττικής και λίγων θέσεων στην Αίγινα, τα Μέθανα και τη δυτική Εύβοια. (Πηγή: Flora Attica), εμείς το έχουμε βρει και στο Ποικίλο όρος. Οι άλλες 2 βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές και διακρίνονται απο μικρές βοτανολογικές λεπτομέρειες. Φώτο: Πόρτο Ράφτη, βράχια Πανοράματος.

Share

You must be logged in to post a comment.