Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αιματολογία - Αιμοδοσία

Διαφοροποίηση των κυττάρων του αίματος

Αδρή απεικόνιση της διαφοροποίησης της αιμοκυτοβλάστης στα διάφορα έμμορφα στοιχεία του αίματος.

Αδρή απεικόνιση της διαφοροποίησης της αιμοκυτοβλάστης στα διάφορα έμμορφα στοιχεία του αίματος.

Share

You must be logged in to post a comment.