Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Μυρώνι

Οικογένεια: Απιίδες ή Σκιαδιοφόρα (Apiaceae, Doldenbl?tler / Umbellifers)

Scandix pecten-veneris

Άλλα ονόματα: τσιλιμονιδιά, σκαντζίκι (Κρήτη)

 

Share

You must be logged in to post a comment.