Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κυδωνιά

Οικογένεια: Ροδίδες (Rosaceae, Rosengew?chse / Roses)

Κυδωνέα η προμήκης (Cydonia oblonga)

ή μήλο της Αφροφίτης (Πηγή: Βικιπαίδεια)

Share

You must be logged in to post a comment.