Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Χαρουπιά

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Καισαλπινίδες

Κερατονία η κερατέα ή Κερωνία η έλλοβος ή Κερατέα η έλλοβος (Ceratonia siliqua)

Άλλα ονόματα: ξυλοκερατιά, κερατιά, κουντουριδιά και στην Κύπρο τερατσιά. Συναντάται αυτοφυές σε διάφορες παραμεσόγειες χώρες. Είναι είδος πολύμορφο (κοντοχάρουπα, μακρυχάρουπα, κουμπωτά Κύπρου κ.α.). Τα χαρούπια ή ξυλοκέρατα ή κούτσουπα (Κέρκυρα) ή κουντουρίδια (Λέσβος, Χίος) ή τεράτσια (Κύπρος) είναι καρπός πολύτιμος, πλούσιος σε σάκχαρα (χρησιμεύει για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών). Το αλεσμένο περικάρπιο δίνει αλεύρι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά (ζωοτροφές αλλά και ανθρωποτροφή) και το ξύλο είναι σκληρό και βαρύ κατάλληλο για ξυλογλυπτική. Άλλες πληροφορίες: Βικιπαίδεια, Wikipedia. Από τη λέξη κεράτιον προέρχεται και η λέξη καράτι, γιατί το βάρος του σπόρου των χαρουπιών ορίστηκε ως η πιο μικρή μονάδα μέτρησης για χρυσό και πολύτιμους λίθους.

Η φωτογραφίες είναι από το άλσος Ν. Φιλαδέλφειας. Πολλές χαρουπιές είδαμε στο Κυπαρίσσι Λακωνίας όπου εκεί οι καλλιεργητές  δουλεύουν ουσιαστικά «για κάποια φαρμακοβιομηχανία».

Share

You must be logged in to post a comment.