Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καμπανούλα

Οικογένεια: Καμπανουλίδες (Campanulaceae, Glockenblumengew?chse / Bellflowers)

Campanula celsii και Campanula drabifolia

Φώτο: Ακροκόρινθος. Η τελευταία είναι μάλλον κάποιο άλλο είδος.

Share

You must be logged in to post a comment.