Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Χαμοτριφύλλι

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Lotus edulis, Lotus cytisoides (αναγνώριση Γιάννης Μπαζός) και

Lotus stenodon στα βράχια δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Ράφτη (αναγνώριση: giout)

Share

You must be logged in to post a comment.