Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σκόλιαμπρος

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Scolymus hispanicus

Άλλα ονόματα: σκολιάμπρι, αχινάγκαθο, αχινόχορτο, μοσκοκούλι, καμηλάγκαθο (Κύπρος)

Η ιστορία ξεκινάει στη Ζάκυνθο «με τους ωραίους σκολιάμπρους», μετά βρήκαμε και άφθονους στο Πόρτο Ράφτη (στις άκρες των δρόμων).  Οι 3 πρώτες είναι απο Ζάκυνθο (κτήμα ΓΤΜΑ) και οι άλλες 3 από το Πόρτο Ράφτη. Οι τρυφεροί βλαστοί του φυτού και οι ρίζες είναι βρώσιμα. (Φώτο: Ζάκυνθος, μοναστήρι Κουβαρά)


Share

You must be logged in to post a comment.