Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Κρουπίνα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)

Κρουπίνα η κρουπίναστρος (Crupina crupinastrum)

Φώτο: Βουνά Πόρτο Αναγνώριση: Κατερίνα.

Share

You must be logged in to post a comment.