Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Καλαμιά

Οικογένεια: Αγρωστίδες (Poaceae, S??gr?ser / Grasses)

Αρούνδος ο δόναξ (Arundo donax)

Χρησιμοποιούνται σαν φράχτες για την προφύλαξη των καλλιεργειών απο τους ισχυρούς ανέμους (ανεμοθραύστες), στην καλαθοπλεκτική και γενικά στην κατασκευή πολλών αντικειμένων και οργάνων, όπως τελάρα, φλογέρες, αλιευτικά καλάμια (καλαμίδια), στηρίγματα φυτών, καλαμωτές (για ξήρανση καρπών), στην κατασκευή χωρισμάτων και οροφών κτλ. (Πηγή: 1).

Με το ίδιο όνομα, καλαμιά, χαρακτηρίζονται και άλλα είδη όπως ο Αρούνδος ο πλίνειος (Arundo plinii ), με στέλεχος πιο λεπτό και κοντό, και ο Φραγμίτης ο νότιος (Phragmites australis)

Share

You must be logged in to post a comment.