Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Πικροδάφνη

Οικογένεια: Αποκυνίδες (Apocynaceae, Hundsgiftgew?chse / Periwinkles)

Νήριον το ολέανδρον (Nerium oleander)

Στην Ελλάδα απαντά αυτοφυές σε όχθες ποταμών και χειμάρρων. Επειδή είναι φυτό τοξικό και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα στον άνθρωπο και στα ζώα γι’αυτό και δε χρησιμοποιείται πολύ στη θεραπευτική. Σε μικρές όμως δόσεις τα φύλλα της, με τη μορφή διαφόρων παρασκευασμάτων, καθώς και το κύριο δραστικό συστατικό της, η ολεανδρίνη, χρησιμοποιούνται σαν καρδιοτονωτικά και διουρητικά. Εξωτερικά χρησιμοποιείται σαν ερεθιστικό του δέρματος, σε ψώρα και άλλες δερματικές παθήσεις. Η σκόνη της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ποντικοκτόνο φάρμακο ενώ απο το ξύλο της κατασκευάζονται διάφορα εργαλεία και άλλα μικροαντικείμενα.

Share

You must be logged in to post a comment.