Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Φασολιά

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Υποοικογένεια: Ψυχανθή

Φασίολος ο κοινός (Phaseolus vulgaris)

Τα φασόλια είναι από τα πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όσπρια, κυρίως σε πρωτείνες και υδατάνθρακες , γι’αυτό και λέγονται «κρέας του φτωχού¨. (Πηγή: 1)

Share

You must be logged in to post a comment.