Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Σαρμασίκι

Οικογένεια: Asclepiadaceae, Schwalbenwurzgew?chse / Milkweeds

Cynanchum acutum

Άλλα ονόματα: Περιπλόκα. Φώτο: Λέχαιον, αναγνώριση: Κατερίνα

Share

You must be logged in to post a comment.