Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Αράχνη

Οικογένεια: Λιλιίδες (Liliaceae, Liliengew?chse / Lilies)

Ασπάραγος ο πτερωτός (Asparagus plumosus)

Κατάγεται από τη Ν. Αφρική.

Share

You must be logged in to post a comment.