Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Λαντάνα

Οικογένεια: Βερβενίδες (Verbenaceae, Eisenkrautgew?chse / Verbenas)

Lantana camara «Feston Rose»

Τροπικό της Αμερικής και της Αφρικής. Δηλητηριώδες.

Share

You must be logged in to post a comment.