Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

1 Φυτολόγιο/Phytology

Παρκινσόνια

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)

Parkinsonia aculeata

από Κεντρική Αμερική.

Φώτο: Πάρκο δήμου δίπλα στον Ποδονίφτη, αναγνώριση: Κατερίνα

Share

You must be logged in to post a comment.